Bình Luận Nhiều Nhất

Danh sách các thành viên bình luận nhiều nhất, dữ liệu được cập nhật khoảng 3 tiếng một lần.


 • Avatar54

  Rubia Cấp 54

  12.651 1

 • Avatar40

  Aleen Cấp 40

  7.106 2

 • Avatar34

  Lan Tràn Cấp 34

  5.736 3

 • Avatar20

  Healing Cấp 20

  4.888 4

 • Avatar15

  Tô Mễ Cấp 15

  3.689 5

 • Avatar15

  anp Cấp 15

  3.045 6

 • Avatar17

  VIP Badge manh1902 Cấp 17

  2.867 7

 • Avatar16

  Mqinlio Cấp 16

  2.629 8

 • Avatar20

  Hoidayneee Cấp 20

  2.572 9

 • Avatar16

  anndyzo Cấp 16

  2.520 10

 • Avatar17

  Night Star Cấp 17

  2.496 11

 • Avatar16

  CecilliaAnderson Cấp 16

  2.466 12

 • Avatar20

  Ghnopuenuy Cấp 20

  2.420 13

 • Avatar20

  Cấp 20

  2.377 14

 • Avatar11

  ➻ⓂⒶⓇⒾⓁⓎⓃ➻ Cấp 11

  2.091 15

 • Avatar9

  xuanlua Cấp 9

  1.870 16

 • Avatar17

  Linh Phươnq Cấp 17

  1.856 17

 • Avatar13

  ThanhKoo Cấp 13

  1.819 18

 • Avatar14

  Trần Trần Cấp 14

  1.802 19

 • Avatar10

  Misaki Cấp 10

  1.740 20

 • Avatar13

  Selbstliebe Cấp 13

  1.700 21

 • Avatar17

  GACHA LÀ CHÂN ÁI Cấp 17

  1.666 22

 • Avatar14

  bạch_nguyệt_hoa Cấp 14

  1.640 23

 • Avatar14

  Lilganith Alaine Cấp 14

  1.511 24

 • Avatar12

  Mỹ Ý Cấp 12

  1.511 25

 • Avatar12

  Kẹo Ngọt Cấp 12

  1.409 26

 • Avatar9

  Linhlinhstar Cấp 9

  1.377 27

 • Avatar21

  Chaeng Chaeng Cấp 21

  1.364 28

 • Avatar11

  Tiểu Lục Tử Cấp 11

  1.296 29

 • Avatar11

  Lo Cấp 11

  1.280 30

 • Avatar11

  Hmai Cấp 11

  1.263 31

 • Avatar10

  Fb: P. Ngọc Hân Cấp 10

  1.246 32

 • Avatar8

  DiDi09 Cấp 8

  1.220 33

 • Avatar12

  SOS Cấp 12

  1.218 34

 • Avatar7

  ụm moew Cấp 7

  1.216 35

 • Avatar12

  Crean Cấp 12

  1.192 36

 • Avatar12

  nn Cấp 12

  1.155 37

 • Avatar7

  hgquydhk Cấp 7

  1.141 38

 • Avatar8

  Daniel park Cấp 8

  1.117 39

 • Avatar17

  Mẻ Mộng Mer Cấp 17

  1.113 40

 • Avatar7

  Kem Tươi Cấp 7

  1.095 41

 • Avatar10

  YURI Cấp 10

  1.051 42

 • Avatar10

  Yurian Viola Iaizamar👁 👄 👁 💍 🍰 🎂 🍫 Cấp 10

  1.045 43

 • Avatar10

  Haeru Cấp 10

  1.020 44

 • Avatar6

  Stilena Cấp 6

  956 45

 • Avatar6

  sờ nâu Cấp 6

  945 46

 • Avatar7

  Liberosis Petrichor Cấp 7

  941 47

 • Avatar9

  PinkN Cấp 9

  928 48

 • Avatar10

  Nekko Aoki Cấp 10

  906 49

 • Avatar8

  Bé Cỏ Cấp 8

  905 50

 • Avatar7

  Annabg Cấp 7

  903 51

 • Avatar6

  th@i anhh Cấp 6

  901 52

 • Avatar10

  H Cấp 10

  882 53

 • Avatar8

  mila Cấp 8

  880 54

 • Avatar7

  Myshtar Cấp 7

  856 55

 • Avatar7

  Hana Cấp 7

  839 56

 • Avatar7

  Emilyan Cấp 7

  815 57

 • Avatar7

  Bánh Bao Đường Cấp 7

  780 58

 • Avatar8

  Tsubami Sayori Cấp 8

  779 59

 • Avatar5

  Zhang Hui Min Cấp 5

  779 60