Nhiều Gold Nhất

Danh sách các thành viên sở hữu nhiều Gold nhất, dữ liệu được cập nhật khoảng 3 tiếng một lần.


 • Avatar1

  iirene baee Cấp 1

  731.100 Gold1

 • Avatar1

  Boo Cấp 1

  485.700 Gold2

 • Avatar1

  VIP Badge lehongthanh Cấp 1

  485.000 Gold3

 • Avatar1

  Nhunnie Cấp 1

  485.000 Gold4

 • Avatar1

  linh1999 Cấp 1

  285.000 Gold5

 • Avatar1

  Mian Cấp 1

  184.850 Gold6

 • Avatar1

  [email protected] Cấp 1

  176.000 Gold7

 • Avatar34

  Lan Tràn Cấp 34

  157.400 Gold8

 • Avatar1

  XIN ĐỪNG DROP Cấp 1

  153.700 Gold9

 • Avatar3

  mint3012 Cấp 3

  145.150 Gold10

 • Avatar1

  VIP Badge Dudududukikiki Cấp 1

  145.000 Gold11

 • Avatar1

  VIP Badge Ivy Cấp 1

  103.700 Gold12

 • Avatar1

  Bé Nhii Cấp 1

  100.000 Gold13

 • Avatar1

  Bé Linh Cấp 1

  98.100 Gold14

 • Avatar1

  Băng Tâm Cấp 1

  98.100 Gold15

 • Avatar8

  VIP Badge [email protected] Cấp 8

  93.650 Gold16

 • Avatar4

  mushr00m102 Cấp 4

  92.700 Gold17

 • Avatar1

  imyeonn Cấp 1

  90.600 Gold18

 • Avatar1

  VIP Badge Tramy280898 Cấp 1

  90.000 Gold19

 • Avatar7

  VIP Badge Gan2212 Cấp 7

  89.750 Gold20

 • Avatar2

  hatran0917 Cấp 2

  85.300 Gold21

 • Avatar1

  VIP Badge Icy Cấp 1

  85.000 Gold22

 • Avatar1

  Rin Cấp 1

  85.000 Gold23

 • Avatar1

  Kamm Cấp 1

  82.800 Gold24

 • Avatar1

  Camellia Cấp 1

  75.000 Gold25

 • Avatar1

  HanaFuu Cấp 1

  75.000 Gold26

 • Avatar1

  MaC Cấp 1

  73.188 Gold27

 • Avatar4

  Thảo meomeo Cấp 4

  70.850 Gold28

 • Avatar2

  Rượu là nước giải khát Cấp 2

  70.350 Gold29

 • Avatar1

  Vanntc Cấp 1

  70.000 Gold30

 • Avatar1

  Seii Cấp 1

  70.000 Gold31

 • Avatar1

  Nguyễn Mai Linh Cấp 1

  68.800 Gold32

 • Avatar1

  Khoihuynh Cấp 1

  65.600 Gold33

 • Avatar1

  ThachC Cấp 1

  65.000 Gold34

 • Avatar1

  Huế Hương Cấp 1

  63.500 Gold35

 • Avatar6

  Inumaki Toge Cấp 6

  63.300 Gold36

 • Avatar3

  thanthanh Cấp 3

  63.150 Gold37

 • Avatar20

  Ghnopuenuy Cấp 20

  62.300 Gold38

 • Avatar6

  Yulyyyy Cấp 6

  59.690 Gold39

 • Avatar7

  DuongTran Cấp 7

  59.400 Gold40

 • Avatar11

  Jessi600 Cấp 11

  58.850 Gold41

 • Avatar9

  Evangeline Cấp 9

  58.250 Gold42

 • Avatar1

  Gabriel Cấp 1

  57.950 Gold43

 • Avatar14

  Trần Trần Cấp 14

  57.450 Gold44

 • Avatar15

  anp Cấp 15

  56.600 Gold45

 • Avatar54

  Rubia Cấp 54

  55.250 Gold46

 • Avatar2

  Luuhoanglong Cấp 2

  54.650 Gold47

 • Avatar1

  VIP Badge Thu Dang Cấp 1

  54.400 Gold48

 • Avatar16

  CecilliaAnderson Cấp 16

  54.100 Gold49

 • Avatar4

  ngọcc Cấp 4

  53.700 Gold50

 • Avatar3

  Cupcaké Cấp 3

  53.600 Gold51

 • Avatar7

  Emilyan Cấp 7

  53.500 Gold52

 • Avatar4

  Mayale Cấp 4

  53.100 Gold53

 • Avatar9

  xuanlua Cấp 9

  51.800 Gold54

 • Avatar3

  Heocon Cấp 3

  51.000 Gold55

 • Avatar1

  pjchuen Cấp 1

  50.000 Gold56

 • Avatar1

  Ngoan Vũ Cấp 1

  50.000 Gold57

 • Avatar1

  Meomeo Cấp 1

  50.000 Gold58

 • Avatar6

  meoCiao Cấp 6

  49.420 Gold59

 • Avatar1

  RejiAkatsuki Cấp 1

  49.300 Gold60